Lietuvos oficialiosios tarptautinės atsargos 2014 m. gruodžio mėn. sudarė 7,2 mlrd. eurų. Per ataskaitinį laikotarpį jos padidėjo 10,8 proc. arba 697,8 mln. eurų. Prie tarptautinių atsargų didėjimo prisidėjo tai, kad 1,8 mlrd. eurų išaugo kitų pinigų finansų įstaigų indėliai Lietuvos banke, specialių skolinimosi teisių vertės pakilimas 2,7 mln. eurų bei kiti veiksniai, kurie sudaro apie 1,6 mln. eurų. Oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimą šiek tiek sulėtino 664,9 mln. eurų sumažėjęs grynųjų pinigų kiekis apyvartoje, mažesni centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke (461,3 mln. sumažėjimas) bei Lietuvos banko išorės įsipareigojimai, kurių bendra suma 17,6 mln. eurų.

Oficialiosios tarptautinės atsargos yra didelę paklausą ir kreditingumą turintis šalies aktyvas, kurį įprastai sudaro centrinio banko turtas užsienio valiuta, auksas, vertybiniai popieriai ir specialiosios skolinimosi teisės. Lietuvoje didžiausią dalį sudaro užsienio valiutų atsargos, vertybiniai popieriai, tuo tarpu visai nieko atsargose nesudaro paskolos ne bankams nerezindentams, grynieji pinigai ir indėliai bankuose, turinčiuose pagrindinę buveinę atskaitingoje šalyje.

Verta žinoti, kad kai kurie aktyvai skiriasi priklausomai nuo šalies ir kiekviena valstybė gali pasirinkti, kokiu būdu jai patogiausia kaupti oficialiąsias tarptautines atsargas.